Rederi info


Ledige stillinger

Venø Færgefart søger en ny kollega til overfarten. Har du lyst til at være en del af et godt team på Venø Færgen, så er det helt sikker dig vi venter på!

Venø Færgefart betjener den lille ø "Venø" i Limfjorden og vi kan tilbyde dig en arbejdsplads, som værner om gode forhold til kunderne, kollegaer og arbejdsmiljøet. Vi kan tilbyde dig stor grad af frihed og medbestemmelse - selvfølgelig under ansvar.

Kvalifikationskrav:

Du forventes også at være fleksibel, ansvarsbevidst, kundeminded og positiv.

Det er en stor fordel, hvis du enten bor i lokal området, eller er villig til at flytte hertil.

Har du brug for at vide mere, kan du kontakte Maritime chef Søren Adsersen på telefon 96 84 08 38.
E-mail: soa@struer.dk

Klagevejledning

Det er rederiets politik, at alle klager behandles og tages seriøs. kundernes opmærksomhed er med til, at højne fokus på rederiets egne procedurer og politikker.

Klager over rederiets personale, udstyr og generelle virke.
Kan rettes til Maritime chef:
Tlf. 96 84 08 38 eller Mail: info@venoefaergefart.dk  

Klager over rederiets ledelse.
Kan rettes til direktøren v/ Stuer kommune:
Tlf. 96 84 84 00 eller Mail: jakobb@struer.dk

Statistik

Statistikken opdateres senest den 10. hver måned.

Måneds statistik

Års statistik fra 1989 

Reklamationer

Skulle der ske skade på Dem eller Deres køretøj eller rejsegods om bord på færgen, skal dette anmeldes til færgens personale, inden færgen forlades. Personalet har en særskilt formular, der skal udfyldes med navn, adresse, skadestid, sted, hændelse mv. De vil få udleveret et kopi af anmeldelsen.

Drejer det sig om skade på et køretøj eller lignende, der er kaskoforsikret, skal De henvende Dem til Deres forsikringsselskab, der vil sørge for taksering, reparation og ansvarsspørgsmål. Husk, at aflevere en kopi af skadesanmeldelsen fra færgen, til Deres forsikring.

Befordring sker i henhold til gældende maritim lovgivning og som summeret i Befordringsbestemmelserne. Rederiets ansvar er begrænset som tilladt i gældende Sølov.

Ophavsret

Venø Færgefart har ophavsret til alt materiale, der publiceres på vores hjemmeside. Materialet må ikke distribueres eller reproduceres uden tilladelse. Der må frit linkes til information på vores hjemmeside. Såkaldte ”dybe links” er også tilladt, kontakt evt. Venø Færgefart for direkte links.

design, programming and webhosting by Apollomedia