Befordringsfradrag


Befordringsfradrag når færgetransport er nødvendig

Skattelovgivningen giver mulighed for, at øboere og andre - for hvem det er nødvendig med færgetransport i den daglige befordring til og fra arbejde - kan få skattemæssigt fradrag for færgeudgiften i samme omfang som der gives det normale befordringsfradrag.

Det vil for Venøboere sige, at den faktiske dokumenterede udgift til nødvendig færgetransport indgår i opgørelsen af det skattemæssige fradragsberettigede beløb.

Ligesom alle øvrige lønmodtagere, gælder det også for øboere, at der ved opgørelsen af befordringsfradraget ikke gives fradrag for de første 24 kilometers befordring – eller rettere, værdien af disse kilometer.

Til illustration af reglerne, kan følgende vejledende eksempler bruges

Eksempel 1

En Venøbo der arbejder i Bremdal kører dagligt 18 kilometer (2 x 9 kilometer) til og fra arbejde. Sæsonkort for en Venøbo koster kr. 4.205 pr. år (2015 priser) og der arbejdes 220 dage om året.

Kørsel 18 kilometer á kr. 2,05 = 36,90 x 220 dage 8.118,00
Færgeudgift 4.205,00
Ikke fradragsberettiget transport:
24 kilometer á kr. 2,05 = 49,20 x 220 dage 10.824,00
10.824,00
Befordringdfradrag 1.499,00

Eksempel 2

En Venøbo der arbejder i Holstebro kører dagligt 54 kilometer (2 x 27 kilometer) til og fra arbejde. Sæsonkort for en Venøbo koster kr. 4.205 pr. år (2015 priser) og der arbejdes 220 dage om året.

Kørsel 54 kilometer á kr. 2,05 = 110,70 x 220 dage 24.354,00
Færgeudgift 4.205,00
Ikke fradragsberettiget transport:
24 kilometer á kr. 2,05 = 49,20 x 220 dage 10.824,00
10824,00
Befordringdfradrag 17.735,00

Som det fremgår af ovenstående, vil der ved daglig transport på 24 kilometer til og fra arbejde være skattemæssig fradrag for et beløb svarende til færgeudgifter. Det svarer for hovedparten af Venøboere til daglig transport til Struer.

Nærmere oplysninger/redegørelse om reglerne kan fås ved henvendelse til det lokale Skattecenter.

Karsten Jensen
registreret revisor
Revision Limfjord, Struer

design, programmering & webhosting af Apollomedia